ALMANCA DİL EĞİTİMİ (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı)

Avrupa Dilleri Çerçeve Programı, Avrupa'da yabancı dil öğrenimi için belirlenmiş ortak değerlendirme ve referans sistemidir. Bu sistem en az altı seviye ile farklı alanlardaki dil yetkinliğini değerlendirir. 

Almanca dil eğitimimizi, 8 ( sekiz) kişilik - 15 (onbeş ) kişilik gruplar halinde, , zengin materyaller, alanında yüksek lisans yapmış deneyimli eğitmenler (en az iki yabancı dil bilmektedirler) eşliğinde başlangıç, orta, ileri ve yüksek düzeyler halinde eğitmenler verilmekte.

» Başlangıç Düzey

» Orta Düzey

» İleri Düzey 

BAŞLANGIÇ DÜZEY (A1-A2) 

A1 Seviyesi / İlk adımı atmak 

Basit tabirleri ve cümleleri öğrenebilir ve bir konuşma sırasında nerede oturduğunuz ya da ne gibi hobilere sahip olduğunuz gibi temel bilgileri aktarabilirsiniz. 

A2 Seviyesi / Basit bilgileri aktarmak 

Basit konularda Almanca iletişim kurabilir ve ihtiyaçlarınızı dile getirebilirsiniz, örneğin alışveriş yaparken.

Genel olarak Başlangıç (A1-A2) düzey sonunda kursiyerlerimizdeki kazanım aşağıdaki şekilde olması gerekir

Başlangıç düzeyin sonunda bir alman bir kişi ile rahatlıkla tanışabilir, diyalog kurabilir, alış-veriş yapabilir, dilekçe ve mektup yazabilir, basit metinleri ve hikâyeleri çözebilir, geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanda basit cümleleri kurabilir, cümle öğelerini tahlil edebilir, zamirlere göre fiilleri kullanabilir, saat, gün, ay ve mevsimleri öğrenebilirsiniz.

ORTA DÜZEY (B1-B2)

B1 Seviyesi / Günlük yaşama hazır

Almanya'da seyahat ederken karşınıza çıkan çoğu durumda kendinizi ifade edebilirsiniz. Yaşadıklarınızı ve olayları aktarabilir, görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. 

B2 Seviyesi / İkna edici konuşma 

Ana dili Almanca olanlar ile bile rahat ve akıcı bir şekilde uzun konuşmalar yapabilirsiniz. Karmaşık metinleri ve tartışmaları anlayabilir ve soyut konularda görüş bildirebilirsiniz.

Genel olarak Orta (B1-B2) düzey sonunda kursiyerlerimizdeki kazanım aşağıdaki şekilde olması gerekir

Orta düzeyin sonunda geniş bir kelime hazinesine sahip olabilir, dilinin inceliklerine vakıf olabilir, öğrendiğiniz dilin mantığıyla düşünebilir, yazışmaları ve konuşmaları rahatlıkla yapabilir, belirli ölçülerde gazete, dergi ve makaleleri okuyacak seviyeye erişebilirsiniz.

İLERİ DÜZEY (C1-C2)

C1 Seviyesi / Ustaca iletişim kurmak 

Kelime aramadan, özel hayatınızda, işinizde veya eğitiminizde Almancayı akıcı olarak kullanabilirsiniz. Karmaşık içerikli, uzun metinleri sorunsuzca anlayabilirsiniz 

C2 Seviyesi / Sorunsuzca gereksinimleri karşılamak 

Okuduğunuz ve duyduğunuz her şeyi anlayabilirsiniz. Sözlü ve yazılı olarak spontane kendinizi ifade edebilir, görüşlerinizi açıklayabilir ve düşünce ve fikirlerinizi kesin bir şekilde formüle edebilirsiniz.

Genel olarak ileri düzey (C1-C2) sonunda kursiyerlerimizdeki kazanım aşağıdaki şekilde olması gerekir

İleri düzeyin sonunda yazılı ve görsel basını rahatlıkla takip edebilir, çeşitli konularda görüşlerinizi ifade edebilir, ticari bağlantılar kurabilir, çeşitli soru cümleleri çözebilir, rehberlik yapabilir ve dil kullanımında akıcı bir üsluba kavuşabilirsiniz. ayrıca bu düzeyin sonunda, kültür, sanat, edebiyat ve politika vs. gibi alanlarda yazılı makaleleri ve eserleri çözebilir, kendi dilinize tercüme edebilir, bu alanlarda yapılan etkinliklerde aktif rol alabilir ve akademik çalışmaları da (okuma, yazma, dinleme ve anlama) yetenekleriyle dili çok yönlü kullanabilirsiniz İstediğiniz bir konuda çalışmalar yapabilirsiniz..Radyo ve televizyon programlarını dinleyip anlayabilecek düzeye gelebilirsiniz. Her türlü tartışmaya katılabilirsiniz. Dili sorunsuz, akıcı ve anlama zorluğu çekmeden kullanabilirsiniz. Bu düzeyde, öğrendiğiniz dili, istediğiniz alanda okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kapsamında en iyi şekilde kullanabilirsiniz.

 

ALMANCA DİL KUR EĞİTİMİ

PROGRAMIN ADI

PROGRAMIN İÇERİĞİ

 Başlangıç

Düzey

A

(100 saat)

 A1

(50 saat)

 İlk adımı atmak

Bu seviyede katılımcılar; günlük konuşma kalıplarını öğrenerek ihtiyaçlarını karşılayabilecek noktaya gelir.

A2

(50 saat)

Basit bilgileri aktarmak

Bu seviyede katılımcılar; kendini ifade edebilecek, herhangi bir konu hakkında basit tanımlamalar yapabilecek noktaya gelir.  

Orta

Düzey

 

B

(100 saat)

B1

(50 saat)

Günlük yaşama hazır

 Bu seviyede katılımcılar; ana dili Almanca olan kişileri rahatlıkla anlayabilecek, onlarla konuşabilecek, iş yazışmalarını zorlanmadan yapabilecek noktaya gelir. 

B2

(50 saat)

İkna edici konuşma

 

Bu seviyede katılımcılar; herhangi bir konudaki almanca edebi eser yâda makale ile ilgili fikirlerini hem sözlü hem de yazılı olarak ifade edebilecek, bildik konularda da rahatlıkla tartışabilecek noktaya gelir.

İleri

Düzey

 

C

(100 saat)

 

C1

(50 saat)

Ustaca iletişim kurmak

Bu seviyede katılımcılar; Almancayı iyi bir seviyede akıcı ve bilinçli konuşabilecek, düşüncelerini ve fikirlerini açık ifadelerle dile getirebilecek noktaya gelir.

C2

(50 saat)

Sorunsuzca gereksinimleri karşılamak

Bu seviyede katılımcılar; Almancayı hiç bir zorluk çekmeden ana diline yakın seviyede kullanabilecek noktaya gelir.