Değerli DGS Adayları,

Eğitim, Kişilerin hayatındaki en belirleyici aşaması olan ön lisans ve devamın da yükseltmek için “Lisans Eğitimi” dır. Lisans Eğitimine geçiş sağlayacak basamak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), olup sizlerin yaşamını sosyal ve ekonomik açıdan ciddi bir şekilde etkileyecek bir sınavdır.

Meslek yüksek okullarından lisans eğitimine geçmek için girmekle yükümlü olduğunuz DGS Sınavının zorluk düzeyi de yıldan yıla artmaktadır. Belirgin bir şekilde görülen bu artışın en önemli nedeni adayların gerek kurslarda hazırlanmak (Yüksek Kariyer DGS Kursu) ve yanında materyallerle DGS Sınavına artık daha donanımlı bir şekilde hazırlanarak girmesi ve başarılı olması gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

DGS’nin ilk yıllarından bu yana hem hazırlık kurslarıyla (Yüksek Kariyer DGS Kursu) hem de iyi materyallerle hazırlanmak DGS adaylarının ilk başvuru adresi “Yüksek Kariyer DGS Kursu” Maltepe ve şişli şubeleri, sınavın bu yöndeki değişimine paralel olarak eğitim alacağınız kurumlardır. Yüksek Kariyer DGS Kursu undaki eğitim ve yayınıyla adayların tüm ihtiyaçlarına cevap verilmektedir.

Büyük bir gayret ile öz veri ile DGS sınavına hazırlanan siz değerli DGS Adayları;

Sizlere üst düzeyde fayda sağlamak ve DGS sınavın da başarıya ulaştırmak Yüksek Kariyer DGS Kursu’ nün birinci hedefi olmuştur.

Değerli KPSS Adayları; Yüksek Kariyer DGS Kursun da eğitim alan veya almayan tüm adaylara bize sorulan her soruya detaylı olarak bilgi verilecektir. Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan tüm Kpss adaylarına başarılarına katkı sağlayacağımız inancı ile başarılar dileriz.

 

YÜKSEK KARİYER DGS KURSU