İNGİLİZCE KURS PROGRAMI

Level 1 Beginner A1 Seviye / 2 kur  80 saat

İngilizceyi hiç bilmeyen yeni başlayanlar için başlangıç seviyesi

Level 2 Elementary A2 Seviye / 2 kur  80 saat

İngilizceyi belli bir sınırda bilen yazan, okuyan, konuşabilenler için temel seviyedir. Bu seviyedeki öğrenciler: İşleri ile ilgili temel sorulara, fiyatlar, tarihler ve miktarlar dahil olmak üzere cevap verebilirler. Akıcı konuşma ve tartışabilme boyutunda olmasa bile basit cümleler kurabilir, basit ifadeleri belli ölçüde anlayabilirler.Telefonda görüştükleri kişinin adını, basit mesajını, telefon numarası ile beraber alabilirler.

 

Level 3 Pre-Intermediate B1 Seviye / 2 kur 80 saat

Temel düzeyinin gerekli içeriğini tamamlayabilen ve İngilizceyi belli bir sınırda konuşabilen için ön - orta seviye Bu düzeydeki bir öğrenci; Konuşmaları kavrayabilecek ve İngilizce ’yi ana dili İngilizce olan veya olmayanlarla iletişim kurarken kullanabilecek yeterliliğe ulaşmıştır.Cadde ve sokaklarda bulunan tabela ve uyarıları, etiketleri rehberlik kitaplarını, basit gazete ve dergi haberlerini, kişisel mektupları anlayabilir. Seyahat/iş arkadaşları ve aile ile ilgili temel konularda sorular sorup cevaplayabilir. Konuşma dilinde kişisel veya entelektüel düzeyde kavram ve fikirler geliştirememek ya da ifade edememekle birlikte basit gerçeklere dayalı fikirler vermekte çok zorlanmaz.Level 4 Intermediate B2 Seviye / 2 kur 80 saat

Ön-orta düzeyinin gerekli içeriğini tamamlayabilen ve İngilizce yi belirli sınırda akıcı ve bilinçli konuşabilenler için orta seviyeİngilizcenin temel yapılarının daha emin bir şekilde kullanılabileceği ve basit kalıpların ötesine geçilerek dilde ifadenin güçlendiği daha ileri bir aşamaya varılmıştır. Bu düzeydeki öğrenciler daha geniş kelime hazinesine sahip olmanın yanı sıra; Entelektüel ve duygusal boyuttaki konularda kişisel duygu ve düşüncelerini ifade edebilme noktasını yakalamışlardır.Sekreter ve yönetici konumunda etkin bir şekilde çalışabilecek düzeyde İngilizce konuşabilir, dinlediğini anlayabilir, İngilizce yazı yazabilirler..


Level 5 Upper-Intermediate C1 Seviye/ 2 kur 80 saat

Orta düzeyin gerekli içeriğini tamamlayabilen ve İngilizceyi bilinçli ve akıcı konuşmaya başlayanlar için üst-orta seviye Bu seviyede, konuyla ilgili ve anında doğru iletişim kurulabilir. Dil, oldukça iyi gramer bilgisi ve kelime hazinesi ile güvenli bir şekilde fikir ifade edilebilir ve tartışma yapılabilir aşamayı bulmuştur.

Level 6 Advanced C2 Seviye / 2 kur 80 saat

Üst-orta düzeyi tamamlayabilen ve İngilizceyi iyi derecede kullanabilenler için İleri seviye Öğrenci çeşitli konularda ayrıntılı olarak konuşabilir, anlayabilir. Gazete ve dergi okurken pek az sorunla karşılaşır. Dilde akıcılık sağlanmıştır.

YÜKSEK KARİYER, Oxford Üniversitesinin dil öğrenim sistemini esas almıştır İyi sistem iyi kitap, başarıda etkili olduğu kadar zengin materyal de dersleri renklendirerek verimli geçmesini sağlar. Kurumumuzda her 5 seviyede , Oxford University Press tarafından hazırlanıp yayınlanan “New Headway” serisi uygulanmaktadır.

 

YÜKSEK KARİYER’ de dersler gramer ağırlıklı olan 1.ve 2. ve 3. Seviyelerde tamamen Türk öğretmenler 4.5.6. Seviyelerde ise Türk ve yabancı öğretmenlerimiz eşit ağırlıkla eğitim vermektedirler.

 

İNGİLİZCE  DİLİ  KUR EĞİTİMİ 

PROGRAMIN ADI

PROGRAMIN İÇERİĞİ

Başlangıç

Düzey

A

(160)  Saat

A1  

(80 )     Saat

Temel dil kullanımı

Bu seviyede katılımcılar; günlük konuşma kalıplarını öğrenerek ihtiyaçlarını karşılayabilecek noktaya gelir.

A2

(80)

saat  

Basit bilgileri aktarmak

Bu seviyede katılımcılar; kendini ifade edebilecek, herhangi bir konu hakkında basit tanımlamalar yapabilecek noktaya gelir.  

Orta

Düzey

 

B

(160 saat)

B1  

(80) (saat)

Günlük yaşama hazır

 Bu seviyede katılımcılar; ana dili Almanca olan kişileri rahatlıkla anlayabilecek, onlarla konuşabilecek, iş yazışmalarını zorlanmadan yapabilecek noktaya gelir. 

B2

(80)

(saat)  

İkna edici konuşma

 

Bu seviyede katılımcılar; herhangi bir konudaki almanca edebi eser yâda makale ile ilgili fikirlerini hem sözlü hem de yazılı olarak ifade edebilecek, bildik konularda da rahatlıkla tartışabilecek noktaya gelir.

Orta Üstü

Düzey

 

C

(160 saat)

 

C1  

(80)

(saat)  

Ustaca iletişim kurmak

Bu seviyede katılımcılar; Almancayı iyi bir seviyede akıcı ve bilinçli konuşabilecek, düşüncelerini ve fikirlerini açık ifadelerle dile getirebilecek noktaya gelir.

C2  

(80)

(saat)  

Sorunsuzca gereksinimleri karşılamak

Bu seviyede katılımcılar; Almancayı hiç bir zorluk çekmeden ana diline yakın seviyede kullanabilecek noktaya gelir.

 

"YÜKSEK KARİYER İNGİLİZCE DİL KURSU" KUR SİSTEMİNE GÖRE ADP  DENKLİĞİNİ,

SINAV BELGE ve DERS KİTAPLARINI GÖSTERİR ÇİZELGE
 

KURLAR

ORTAK AVRUPA METNİ

SINAV

SERTİFİKA/DİPLOMA

KİTAP

1. KUR

A1

Yok

Yok

Level 1 Beginner

2. KUR

A1

Var

A1-Temel Sertifika

Level 1 Beginner

3. KUR

A2

Yok

Yok

Level 2 Elementary

4. KUR

A2

Var

A2- Temel Sertifika

Level 2 Elementary

 5.KUR

B1

 Yok

Yok

Level 3 Pre-Intermediate

6. KUR

B1

Var

B1- Orta Sertifika

Level 3 Pre-Intermediate

7. KUR

B2

Yok

Yok

Level 4 Intermediate

8. KUR

B2

Var

B2- Orta Sertifika

 Level 4 Intermediate

 9.KUR

C1

 Yok

Yok

Level 5 Upper-Intermediate

10.KUR

C1

Var

C1- Yüksek Sertifika

Level 5 Upper-Intermediate

11.KUR

C2

Yok

Yok

Level 6 Advanced

12. KUR

C2

Var

C2 - M.E.B. onaylı Diploması

Level 6 Advanced